Copyright 2018 - Visos teisės saugomos 2017 © lieknejimas.lt

Interneto svetainėje esanti medžiaga priklauso "NATURA SANAT" projekto valdytojui - UAB "Pronaturalis". Tinklapyje pateiktos medžiagos panaudojimas leidžiamas tik gavus "NATURA SANAT" projekto valdytojo raštišką sutikimą.

Vartotojo prieiga prie Interneto svetainės ir naudojimasis ja reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais, Europos Sąjungos ir Tarptautiniais teisės aktais.

"NATURA SANAT" raštiška nuoroda, kaip autorių teisių savininko yra būtina, bet kokiam naudojimuisi interneto svetainėje esančia medžiaga.

Įmonių prekiniai ženklai, produktų vardai yra atitinkamų įmonių registruoti prekiniai ženklai.

Šioje interneto svetainėje pateikta medžiaga yra bendro pobūdžio informacija teikiama „tokia, kokia yra", be jokių aiškių ar numanomų garantijų dėl jos tinkamumo konkrečiam tikslui. Visa pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio, paskelbta bendrojo informavimo tikslais, ir neatstoja gydytojo, arba kito specialisto konsultacijos. Už interneto svetainėje pateiktos medžiagos naudojimą atsako tik pats vartotojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. "NATURA SANAT" projekto valdytojas nėra atsakingas už išorinį turinį, kurį galima pasiekti per tokias nuorodas.

"NATURA SANAT" projekto valdytojas negarantuoja, kad šioje interneto svetainėje ir kituose tinklapiuose pateiktoje medžiagoje nėra netikslumų, tipografinių klaidų, o taip pat virusų, ar kitų kenksmingų elementų. Vartotojas supranta ir sutinka, kad bet kokia medžiaga, kurią jis skaito, atsisiunčia, ar kitaip gauna per šią interneto svetainę, yra išimtinai jo rizika t.t. finansinė, ir tik jis atsako už žalą, padarytą jo sveikatai ir/ar kompiuterinei sistemai.

Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, užregistruojama Vartotojo interneto svatainėje (registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus, išspręsti klausimus, susijusius su produktų pristatymu ir įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

"NATURA SANAT" projekto valdytojas išlaiko visos Vartotojo informacijos, įskaitant asmeninę Vartotojo informaciją, konfidencialumą, išskyrus šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose numatytas išimtis.

Interneto svetainės panaikinimo atveju visi klientų duomenys yra sunaikinami.

Vartotojai turi teisę bet kada atsisakyti anksčiau užsisakytų informacinių pranešimų (naujienlaiškių) tolimesnio siuntimo pranešę tai vienu iš interneto svetainėje nurodytų kontaktų, pvz. el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., arba faksu (8-5) 239 7811.

"NATURA SANAT" projekto valdytojas pasilieka sau teisę bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo vienašališkai koreguoti šios interneto svetainės naudojimo sąlygas, ar bet kokią kitą šioje svetainėje esančią informaciją.

This seal is issued to www.lieknejimas.lt by StopTheHacker Inc.